Kommer buxbomen att försvinna?

I Storbritannien kallas sjukdomen för Box blight

Mil och åter mil av buxbomshäckar på kyrkogårdar och i trädgårdar hotas av de aggressiva sjukdomarna Cylindrocladium buxicola och Volutella buxi. Det är två i Sverige nya svampsjukdomar som först upptäcktes i England för ca 15 år sedan. Den förra, Cylindrocladium buxicola, är den allvarligare och sprids som elden. Sjukdomen har fått kraftfullt fäste i europeiska trädgårdar och har alltså nu kommit till Sverige, antagligen via infekterat plantmaterial.

Angripna buxbomsskott får bruna, avfallande blad och svarta streck på skotten

Drabbade buxbomsplantor får först mörkbruna fläckar på bladen och snart därefter faller de. Längs skotten sprids långa, svarta streck som medför att även skotten torkar in och dör. Även rötterna och rothalsen angrips. Till slut står bara de nakna, svarta stammarna kvar.

Det verkar inte finnas någon bot, men alla angripna plantor måste skyndsamt grävas upp och brännas. Även intilliggande plantor inom ett par meter bör tas bort. Eftersom svampsporerna övervintrar i nedfallna blad måste man regelbundet städa upp noggrannt kring buxbomsplantor för att få bort ev infekterade blad. Genom att ta bort det översta jordlagret under plantorna minskas också smittrycket. Glöm inte att desinficera redskap och byta arbetskläder efter att ha grävt bort sjuka plantor. Sporerna sprids förutom via plantmaterial via redskap och med vinden. Det finns i dagsläget inga kemiska bekämpningsmetoder när sjukdomen väl brutit ut i en planta. 

Bruna avfallande blad på buxbom

Utländska plantskolor bekämpar ofta sina växter mot olika svampsjukdomar och nyanlända plantor kan se friska och fina ut. Men efter ett tag kryper sjukdomen fram och man ser hur bladen är angripna.

Kommer alla våra fina buxbomshäckar att försvinna? Det finns risk för det. Några resistenta sorter har ännu inte upptäckts. Istället måste vi kanske vänja oss vid andra växtslag i låga infattningshäckar. Berberis buxifolia ’Nana’, B.b ’Pygmea’, sorter av Berberis stenophylla, Euonymus fortunei, Ilex crenata, lavendel och Lonicera nitida är några exempel, men alla är dessvärre inte härdiga högre upp än södra Sverige.

Trista skadegörare på ros

Rosrostens orange sporkuddar på en mossros

Efter en period med högre luftfuktighet har det smugit sig in rosrost på många rosor. Det syns tydligt genom de orangefärgade sporklumparna på bladens ovan- och framför allt undersidor. Rosrost orsakas av en svamp (Phragmidium mucronatum) och är en mycket svårbekämpad skadegörare. Endel rossorter är särskilt mottagliga för rost, men det finns också mer eller mindre resistenta rosor att ta till om man tidigare haft problem med rosrost. Spinosissima-gruppen blir sällan angripen av rost.

Rosten övervintrar i angripna, nedfallna blad och skott. Sporerna kan sedan spridas med vinden. Det är viktigt att plocka bort angripna blad och skott och bränna upp eller gräva ner dem. Lägg dem inte i komposten. I förebyggande syfte kan man vara sparsam med kvävegödsel och hellre ge mer kaliumrik gödning. Och sedan hålla koll på buskarna och plocka bort gulprickiga blad.

Ett annat gissel för rosodlare så här års är svartfläcksjukan. Det är ingen egentlig ohyra, utan orsakas också av en svamp (Marssonina

Svartfläcksjukan leder småningom till gula och avfallande blad

rosae) som gynnas av fuktig väderlek och tätt bladverk. Rosens blad får svarta fläckar med oregelbundna kanter. Småningom gulnar bladen och ramlar av. Även här gäller det att klippa bort och samla ihop angripna blad och skott och gräva ner eller bränna upp dem. Speciellt viktigt är det att få bort sjukdomsangripna växtdelar inför vintern. Man kan också täcka marken under rosenbusken med ett några cm tjockt lager ny jord som leder till att kvarbliven smitta förmultnar. Det finns särskilt mottagliga rossorter för svartfläcksjuka, som min favorit Louise Odier, men också sådana som är resistenta.

Semesterskötsel för din trädgård

Pionen - sommarens kanske allra vackraste perenn är väldigt lättskött

Greenspire tar hand om din trädgård när du åker bort på semester. Välkommen hem igen till en härlig grönska och blomning oavsett om det är trädgården i stan eller villan på landet! Behöver den en extra styling och piffning inför sommarens fester så är det heller inga problem. Kanske har du alltför mycket att göra och hinner inte med att hålla trädgården så fin som du hade önskat. Några nya krukor med blommande växter vid entrén blir ett härligt lyft! Häcken som har växt sig stor och bred kanske känns betungande eller du har inte de redskap som krävs.

Jag gör RUT-avdrag och du betalar bara halva arbetskostnaden för vanliga skötselarbeten som gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning, buskbeskärning, vattning, allmän uppstädning eller annan trädgårdshjälp. Anläggningsarbete som plattsättning, nyplantering, nyanläggning av gräsmatta och trädbeskärning är exempel på arbeten som jag också utför, men för dessa sysslor kan inte skatteavdrag göras. Passa samtidigt på att fråga om mina designtjänster för renovering av den äldre tomten eller den helt nya trädgården. Det gör stor skillnad när det blir struktur på rabatter och sittplatser och hela trädgården blir mer lättskött.

En vacker och lättskött rabatt i halvskuggigt läge

Trädgårdsplanering på platsens villkor

Strikt stil med trädäck som bärande element

Många trädgårdsdesigners har sitt eget signum som på något sätt kommer igen i varje arbete de gör. En personlig trädgårdskultur med detaljer lånade från trädgårdshistorien. Formella kvarter från den franska stilen eller romantisk trädgårdsidyll inspirerad av den engelska Arts & Craft-rörelsen. Skandinavisk modernism präglad av Ulla Molin eller varför inte strikt japansk trädgårdskonst.

Trädgårdar i medelhavsområdet, Skandinavien, brittiska öarna, USA har alla en lite olika historia. Likaså har trädgårdsplanerare i olika länder sitt eget stiltänkande i bakhuvudet. Det finns mängder av lockande böcker av kända trädgårdsplanerare som man kan hämta inspiration från, men vars trädgårdsstil kan vara svår att helt införliva i den nordiska naturen. 

Trädgård anpassad till en glänta i skogen

Trots att man för fram sin egen personliga touch skall man ändå alltid komma ihåg att låta platsens natur bestämma trädgårdens utformning och växtval. Användarnas stil och rörelsemönster samt personliga favoritväxter skall helst underordna sig denna för att få en harmonisk helhet mellan arkitektur, omgivning och trädgård. Byggnadens stil skapar den viktigaste förutsättningen för trädgårdens stil. Jämför t ex falurött torp i skogsbygd med ett nyfunkis stenhus vid kusten. Naturen, ståndorten sätter sedan sin prägel på växtvalet.

Ståndorten består av faktorer som jordmånstyp, väderstreck, sol-, vind- och fuktförhållanden, inlands- eller kustklimat samt vinterkyla. En blåsig tomt kan ges lä med plank och häckar och en kall lerjord kan förbättras med sand och humusämnen, men det grundläggande förhållandet på platsen måste man ändå beakta i valet av växter. Det blir arbetskrävande att ha växter som inte riktigt passar och dessutom de kanske fryser bort under vintern. Ta gärna råd från en trädgårdsdesigner eller landskapsarkitekt om du ska göra om din trädgård. Det är en investering som lönar sig på sikt.

Välkommen till Greenspire Trädgårdskonsult!

Krispig ormbunke

Greenspire har nu även en trädgårdsblogg där jag kommer att berätta om nyheter i företaget och vad som händer i trädgårdsåret just nu. Häng med och låt dig inspireras!