taxusklot i silverbädd

Utbildning park & trädgård

Min största kund på utbildningssidan är Hvilan Utbildning. Där jobbar jag som utbildningsledare för uppdragsutbildningar för
näringslivet inom den gröna branschen.klassrumsbild

I mån av tid håller jag utbildningar för övriga kunder. I de verklighetsanpassade kurserna för park- och trädgårdsarbetare utgår jag alltid från era behov och problemställningar för att ni ska få största möjliga nytta av utbildningen på er arbetsplats.

 

Trädgårdkurser för bostadsföreningen, kommunen eller företaget

Teoretiska grunder varvas med praktiska övningar på er arbetsplats där deltagarna får öva på sitt eget, välkända växtmaterial. Kurslängd 1-3 dagar utifrån era önskemål.

Många bostadsbolag har idag självförvaltningsgrupper där de inkluderar de boende i bostadsområdets trädgårdsskötsel. Där kan jag hjälpa till med gårdsvandringar då vi tillsammans går igenom skötselområdena och lägger upp en plan för den närmaste tidens skötsel. Gårdsvandringarna kan kompletteras med beskärningskurser och planteringsrådgivning på plats.

Den inspirerande kursen Växtkunskap genom ståndortsanpassning för kyrkogårdar, bostadsföretag och anläggningsföretag hjälper er att spara upp till 90% av den framtida skötselkostnaden genom ett korrekt växtval. Vi går igenom förutsättningarna på platsen vad gäller jord, ljus och värme och väljer ut lämpliga växter som passar in just här och därmed får ett lågt skötselbehov. Detta kallas även framtidsplanering!

Kursen Beskärning av buskar och träd går igenom de praktiska grunderna för olika typer av beskärning samt hur växterna reagerar på beskärning. Kursen vänder sig till personal inom skötsel och underhåll vid kyrkogårdar, parkförvaltningar, bostadsföretag och anläggningsföretag. Vi utgår från era parkområden och ser vilka beskärningsbehov era växter har för att hålla dem friska och sunda.

Under kursen Uppbyggnadsbeskärning av gatuträd fokuserar vi på det nyligen planterade trädet. En teoretisk inledning med trädets fysiologiska livsprocesser leder vidare till praktiska beskärningsövningar på era egna gatuträd för att skapa hållbara och starka trädkronor som är anpassade till trafikmiljön. Vilken är risken med dubbeltoppar? Kan man reparera om träden beskurits fel?
Hur ofta behöver träden korrigeras? – Det är några frågor vi behandlar under kursen.

Växtkännedom: träd, buskar och perenner
behandlar vanligt användaBeskarningskurs växter i våra parker och bostadsområden. Vi studerar olika växtsätt och lär oss känna igen växterna utifrån växtsätt, knopp, bladform och kronsiluett samt går igenom deras optimala ståndorter. Denna kurs anpassas till ert befintliga växtbestånd och sedan bygger vi på med förslag på andra lämpliga växter att komplettera med.

Att använda rätt växt på rätt plats och ge den bästa förutsättningar för överlevnad är en konst. I kursen Växtanvändning för biologisk mångfald vill jag förmedla en totalbild som bygger på ekologi, växtzoner/ proveniens och marklära. Och givetvis utgå från det som försiggår runt omkring växterna. Vilket sammanhang ska de passa in i? Stora träd- små träd, silande lövverk – kompakt trädridå, skyddande buskage – siktledande planteringar. Det finns så många funktioner att jobba utifrån. Kursen lämpar sig både för bostadsbolag, kyrkogårdar och kommuner.

Trädgårdkurser för villaägaren

Jag anordnar också kurser för villaägare i Fruktträdsbeskärning under vårvintern. Ett bra tips är att gå samman i grannskapet för en förmiddagskurs i någon av era trädgårdar.

Föreningar och organisationer kan boka föredrag med inspirerande bildvisningar inom olika trädgårdsrelaterade ämnen. Allergivänlig trädgård, Designa med färg och Sätt igång trädgården på våren är några rubriker.

Prisuppgift: 
Föreläsningar och kurser offereras på begäran.

Referenser

portratt3_maj2015Till mina återkommande uppdragsgivare hör bl a Hvilan Utbildning, HSB, MKB, KKB, flera skånska kommuner, SLU Alnarp mfl.
Jag samarbetar med välrenommerade plantskolor som Flyinge Plantshop, Stångby, Lackalänga Trädgård, Splendor Plant m fl.

Tack för föredraget! Det var mycket spännande att lyssna, eftersom du gjorde det så personligt”.

“Stort tack för en fantastisk föreläsning! Det här är något av det bästa vi anordnat.”

“Maria är totalt orädd på scenen. Hon är engagerande och lyhörd. Det lyser igenom hur mycket hon älskar sitt jobb.”

“Maria är tydlig, lösningsfokuserad och positiv. Hon får högt betyg av deltagarna. Vi kommer att sakna henne när kursen är slut.”

“Vi behöver plugga ståndort. Vi märkte att vi kan alldeles för lite och kom underfund med hur viktigt det är för att de växter vi planterar ska trivas och växa till sig. Här står alldeles för många växter helt felplacerade.”

“Maria får stor respekt från kursdeltagarna. Hon uppmuntrar till diskussioner och erfarenhetsutbyte inom gruppen.”

“Vi har haft jättekul och skrattat mycket. Du har ett härligt sätt att uttrycka dig och få igång alla!”

“Det har varit en av de bästa kurser jag deltagit i. Man får flera aha-upplevelser. Du leder utbildningen på ett lättsamt sätt så att alla deltagare får med sig nya kunskaper, trots att vi från början var på helt olika nivå.”