Jag tjatar jämt om jordförbättring

Härlig, grynig mulljord

Sannerligen har det blivit ett av mina modeord. Men jordförbättring är ett medel för att nå den attraktiva goda jorden som vi alla vill ha. Två jordarter som måste förbättras för att bli odlingsvärda är lerjorden och sandjorden. Men även mjäla och finmo mår bra av att få en stabilare kornstruktur så att jorden inte slammar igen så lätt vid regn eller kraftig bevattning.

Den bara sandjorden torkar lätt ut

Om du har en utpräglad sandjord har du en varm basjord. Dessvärre är den väldigt genomsläpplig och håller inte kvar näring eller fukt. För att få en bra sandjord tillför du mängder av organiskt material som kompost, torv och stallgödsel. Marktäckning är bra för att bevara fukten i marken samtidigt som du tillför näring och humus. Du kan täcka med t ex färskt gräsklipp, torkat hö eller halm. Det fungerar ju bra i en grönsaksodling, men hur snyggt är det i rabatten? Om växterna står glest kan du alltid toppa med ett lager barkmull som håller den mörka ”jord”färgen.

Daggmaskarna trivs i den feta jorden

En lerjord är egentligen raka motsatsen till sand och den behöver luftas upp. Tillför även här organiskt material som ovan. Dessutom kan du lägga ut grus och mylla ner det. Grus förbättrar strukturen ihop med det luftiga organiska materialet. Bara sand kommer att kompaktera jorden ytterligare så den riskerar att bli hård som betong. Kör helst inte med jordfräs på en lerjord eftersom det lätt förstör grynstrukturen. Men marktäckning är prima, eftersom det ger daggmaskarna arbete. Daggmaskar = luckring och luftning, så daggmaskarna ska du vara rädd om. Läs även mitt inlägg om kompostering från den 27/11.

Skapa din egen idealgjord genom kompostering

Trots att den tidiga vintern nu har nästan hela Skandinavien i sitt grepp kan vi ändå börja planera för nästa säsongs odlingslycka. En kompost och jordförbättring innebär långsiktig planering. Grunden till all trädgårdsodling är en bra jord. Där finns inga genvägar. Den goda jorden är en mix av luft, vatten och näring som i rätta proportioner ger växterna en gynnsam livsmiljö. Idealjorden går inte att köpa färdig, utan den tar flera år av arbete att nå. Den perfekta jorden består av en blandning av mull, lera och sand. Man börjar med det man har och jordförbättrar kontinuerligt med mullämnen för att nå en lucker struktur. Mullen är nyckeln till succén.Det här tjatar nog varje trädgårdskonsult om.

Utgångsmaterialet till mull är växt- och djurrester som med hjälp av mikroorganismer bryts ner till humus. Ogräsrens, skörderester, vissna blommor, gräsklipp, löv, halm, stallgödsel, benmjöl och torv är ingredienser. En blandning av dessa beståndsdelar ger den bästa komposteringen. Kvistar och ris bör först malas sönder innan de tillförs komposten eftersom de tar alltför lång tid att brytas ner och gör kompostvändningen jobbig.

Beroende på hur mycket material du har att kompostera per år väljer du storlek på komposten. En vanlig villaträdgård klarar sig med två fack av 3-4 pallkragar staplade på varandra. För större anläggningar byggs facken t ex av stödmurar, eller om man har gott om plats, öppna limpor på marken. Fyll endast på material i ett fack åt gången. På våren vänder du materialet som nu är till hälften nedbrutet och lägger över det i fack 2. Då börjar du igen fylla på med nytt material i fack 1. Beroende på näringsinnehåll och fukttillgång blir fjolårets material helt klart senast till hösten år 2 och kan då läggas ut i landen och rabatterna.