Vitt och silver lyser upp rabatten i halvskugga.

Design och referenser

Genom Greenspire erbjuder jag min kompetens inom trädgårdsdesign, trädgårdsrådgivning och planering av trivsamma trädgårdsmiljöer. Både till offentliga och privata beställare.

utbildning2Trädgårdsdesign på platsens villkor utgår från era förväntningar och behov sammankopplat med de förhållanden som redan finns på platsen. Önskade aktiviteter och framtida skötselnivå ingår som en parameter i planeringen. Kanske kommer de boende att delta i skötselarbetet men behöver inspiration och praktisk vägledning kring ståndortsanpassat val av växter.

Tillgänglighetsanpassade utemiljöer är ett måste idag. Jag vill inspirera alla boende att delta i lek, samvaro, odling och andra aktiviteter på gården.

Den ekonomiskt och ekologiskt hållbara designen jag levererar bygger på god planering och beaktande av platsens naturliga förutsättningar. Jag hävdar att rätt växt på rätt plats ger lättskötta trädgårdsmiljöer som fungerar över tid. Det stämmer lika väl in på den privata trädgården som ska vara lättskött och prunkande under hela säsongen som på bostadsområdet med varierande, ofta svåra, markförhållanden och rationell skötselnivå.

Erfarenheten från ett stort antal planerade trädgårdar visar att en enkel design med noggrant utvalda växter ger lättskötta trädgårdsanläggningar med stort prydnadsvärde under hela året och kunder som verkligen känner sig hemma i sin egen trädgård och känner stolthet över sitt bostadsområde.

  • Trädgårdskonsultation
  • Gestaltningsförslag
  • Planteringsritning med komplett växtförteckning
  • Etablerings- och skötselplan

design

Referenser:

”Det blev en mycket lättarbetad anläggning du ritade till vår bostadsförening. Vi fick variationsrika planteringar och en klart höjd lyxfaktor på våra allmänna ytor!”

”Maria är idérik och konkret. Hon har full koll på förutsättningarna redan från första stund och presenterade ett förslag på trädgård som var långt över vad vi hade förväntat oss på denna lilla yta.”

”Vi hade inte orkat jobba i trädgården på hela sommaren. Men efter att du var här så blev vi så inspirerade att vi började gräva med en gång.”

”Maria är mycket entusiastisk och proffsig. Dessutom är hon väldigt trevlig att samarbeta med.”

kampanj2”Det blir så fint när du har varit här! Vi hade inte hunnit med hälften på samma tid och det hade aldrig blivit lika bra. Du ser precis vad som behöver fixas.”

”Dina idéer gav oss ny kraft att jobba vidare med vår trädgård. Det märks att du vet vad du snackar om. ”

Det var en jättebra kurs om invasiva arter du höll i våras! Så glad jag blev när jag såg att det var du som skulle hålla i denna kursen också! Du är så bra på att förklara enkelt – man förstår precis!”

Vilken inspirerande föreläsare! Tänk så intressant jord är egentligen! Och fullt av hands on-råd att ta med sig hem.”