Vitt och silver lyser upp rabatten i halvskugga.

Design & trädgårdsrådgivning

Genom Greenspire erbjuder jag min kompetens inom trädgårdsdesign, trädgårdsrådgivning och planering av trivsamma trädgårdsmiljöer. Både till offentliga och privata beställare.

utbildning2Trädgårdsdesign på platsens villkor utgår från era förväntningar och behov sammankopplat med platsens förhållanden. Önskade aktiviteter och framtida skötselnivå ingår som en parameter i planeringen. 

När det gäller allmänna offentliga ytor eller bostadsområden så är tillgänglighetsanpassade utemiljöer är ett måste idag. Jag vill inspirera alla boende att delta i lek, samvaro, odling och andra aktiviteter på gården.

Den ekonomiskt och ekologiskt hållbara designen jag levererar bygger på god planering och beaktande av platsens naturliga förutsättningar. Jag hävdar att rätt växt på rätt plats ger lättskötta trädgårdsmiljöer som fungerar över tid. Det stämmer lika väl in på den privata trädgården som ska vara lättskött och prunkande under hela säsongen som på bostadsområdet med varierande, ofta svåra, markförhållanden och rationell skötselnivå.

Erfarenheten från ett stort antal planerade trädgårdar visar att en enkel design med noggrant utvalda växter ger lättskötta trädgårdsanläggningar med stort prydnadsvärde under hela året och kunder som verkligen känner sig hemma i sin egen trädgård och känner stolthet över sitt bostadsområde.

Kunden väljer själv hur omfattande redovisningen ska bli. Jag anpassar produkten efter den hjälp ni önskar få. Det kan vara enbart trädgårdsrådgivning eller ett helhetspaket för trädgårdsdesign.

Delar som kan ingå i ett designuppdrag:

  • Trädgårdskonsultation – besök i trädgård/parkanläggning. Ingår alltid.
  • Idébeskrivning om mina tankar bakom förslaget. 
  • Gestaltningsförslag handritad skiss i plan och/eller perspektiv.
  • Skalenlig planteringsritning i plan (mått- och höjdsatt om så önskas).
  • Komplett växtförteckning att ta med till plantskolan. 
  • Etablerings- och skötselplan – textbeskrivning.

Nedan några exempel på illustrationer som kan ingå i ett planeringsuppdrag:

Del av skissförslag vid gestaltning av trädgård. Ovan och nedan.

Enkel skiss för gestaltning av woodlandmiljö i del av trädgård.

Skiss för gestaltning av rabatt.

Del av illustrerande gestaltningsförslag till fruktlund för bostadsområde.

Del av plan för övergripande gestaltningsförslag butiksträdgård.

Prislista 2024  

Konsultation / Rådgivningsbesök   …    2800 kr för 2 tim.

Besök på plats i din trädgård med fokus på det du önskar hjälp med. Vi går runt och du berättar om dina önskemål angående t ex form och design, var och hur olika funktioner ska placeras på tomten, odling & jord, växtval, materialval mm.

Milersättning 60 kr/mil samt ev restidsersättning 325 kr/timme (vid enkelresa över 3 mil) tillkommer.

Design & formgivning av trädgård … 920 kr per tim.

Ett designuppdrag kan gälla både mindre och större planering. Du bestämmer vad som ska ingå. Se förslag ovan på denna sida. Beroende på omfattning och önskemål sätter vi ett takpris tillsammans.

Milersättning 60 kr/mil samt ev restidsersättning 325 kr/timme (vid enkelresa över 3 mil) tillkommer.

Trädgårdsskötsel & beskärning … 340 kr per tim. inkl rut (50% av ordinarie timpris 680 kr)

Löpande trädgårdsskötsel eller enstaka uppdrag med plantering, uppstädning, ogräsrensning, beskärning, gödsling o dyl. Tillägg för tippning av trädgårdsavfall 500 kr/tillfälle.

Milersättning 60 kr/mil samt ev restidsersättning 325 kr/timme (vid enkelresa över 3 mil) tillkommer.

Alla priser är inkl moms.