Vitt och silver lyser upp rabatten i halvskugga.

Design av trädgårdsmiljöer

Genom Greenspire erbjuder jag min kompetens inom trädgårdsdesign, trädgårdsrådgivning och planering av trivsamma trädgårdsmiljöer. Både till offentliga och privata beställare.

utbildning2Trädgårdsdesign på platsens villkor utgår från era förväntningar och behov sammankopplat med de förhållanden som redan finns på platsen. Önskade aktiviteter och framtida skötselnivå ingår som en parameter i planeringen. Kanske kommer de boende att delta i skötselarbetet men behöver inspiration och praktisk vägledning kring ståndortsanpassat val av växter.

När det gäller allmänna offentliga ytor eller bostadsområden så är tillgänglighetsanpassade utemiljöer är ett måste idag. Jag vill inspirera alla boende att delta i lek, samvaro, odling och andra aktiviteter på gården.

Den ekonomiskt och ekologiskt hållbara designen jag levererar bygger på god planering och beaktande av platsens naturliga förutsättningar. Jag hävdar att rätt växt på rätt plats ger lättskötta trädgårdsmiljöer som fungerar över tid. Det stämmer lika väl in på den privata trädgården som ska vara lättskött och prunkande under hela säsongen som på bostadsområdet med varierande, ofta svåra, markförhållanden och rationell skötselnivå.

Erfarenheten från ett stort antal planerade trädgårdar visar att en enkel design med noggrant utvalda växter ger lättskötta trädgårdsanläggningar med stort prydnadsvärde under hela året och kunder som verkligen känner sig hemma i sin egen trädgård och känner stolthet över sitt bostadsområde.

Kunden väljer själv hur omfattande redovisningen ska bli. Jag anpassar produkten efter den hjälp ni önskar få. Delar som kan ingå i ett uppdrag:

  • Trädgårdskonsultation – besök i trädgård/parkanläggning. Ingår alltid.
  • Idébeskrivning om mina tankar bakom förslaget. 
  • Gestaltningsförslag handritad skiss i plan och/eller perspektiv.
  • Planteringsritning i plan (mått- och höjdsatt om så önskas).
  • Komplett växtförteckning att ta med till plantskolan. 
  • Etablerings- och skötselplan – textbeskrivning.

Nedan några typexempel på illustrationer som kan ingå i ett planeringsuppdrag:

Del av skissförslag gestaltning av trädgård. Ovan och nedan.

Enkel skiss för gestaltning av woodlandmiljö i del av trädgård.

Skiss för gestaltning av rabatt.

Del av illustration gestaltningsförslag till fruktlund.

Del av plan övergripande gestaltningsförslag butiksträdgård.