Det blir nog gott om björnbär i år

Taggiga vilda björnbär är en prövning att plocka.

Har inga björnbärsbuskar i trädgården, men plockar en del ute i naturen och det syntes redan på försommaren när de blommade att det kommer att bli ett speciellt gott björnbärsår i år. Skulle tro att de flesta bären hinner mogna eftersom augusti varit så varm. Än så länge är det bara något enstaka bär som varit ätmoget och de var riktigt sura, men här finns att ta av när de väl blir mjuka, svarta och glänsande.

Mognande, glanssvarta björnbär har en härlig arom.

Vilda björnbär har fruktansvärda taggar med hullingar som griper tag och vips så har hela rankor slingrat sig om ett ben eller en arm. Trädgårdsbjörnbär är lyckligtvis oftast taggfria. ‘Black Satin’, söta ‘Lochness’ och ‘Thornless Evergreen’ är tre vanliga sorter. Den senare bär frukt redan i månadsskiftet augusti-september, annars är det vanligt att man plockar björnbären i september månad. Lite beroende på växtplats. Helst ska den stå soligt och varmt i fuktig och näringsrik jord. Gärna mot en södervägg. De 3-4 meter långa grenarna spaljéras mot väggen för att inte bli ett svårskött risbo.

Akta dig för de taggiga lianerna hos vilda björnbär!
Ettårsskott hos vild björnbär, men redan nu ser taggarna respektingivande ut.

Björnbär beskärs sent på hösten, med samma princip som hallon, så att alla grenar som burit frukt tas bort. I sämre lägen kan man behöva täcka de unga skotten som ska ge bär nästa år. Då lägger man ner dem på marken och täcker med ris och löv över vintern. Till våren binds de upp mot spaljén.

Blommor vid sidan om mognande bär är typiskt för björnbäret.
Ljusrosa blommor vid sidan om mognande bär är typiskt för björnbäret.

Hoppas på fint väder också för hallonens skull

Hallonen börjar mogna nu och det ser ut att kunna bli en bra skörd i år. Men, men – nu måste regnet hålla sig borta. För det blir bara gråmögel i min hallonrad annars. Vet inte vad det är för sorter som står där, men visst är de mottagliga för mögel. Sen är inte platsen den bästa heller förstås. Hallon är ett bär som enligt alla trädgårdsexperter vantrivs i lerjord. Och precis sådan mark har jag ju. Lite för halvskuggigt också om man ska vara petig.

Årets hallonskörd ser lovande ut för det finns massor av kart.

Solig plats med god dränering och gärna sandjord vill hallonen ha. Tänk efter var du brukar se hallon i naturen. Sandiga backar i torra lägen. Så det är vad man helst ska erbjuda sina hallonplantor. Men gärna välgödslat med t ex stallgödsel. Ge ca tre kg per löpmeter på våren. Träaska är också bra att ge hallonlandet. En liter per löpmeter är lagom.

Beskärning är en viktig del i skötseln av hallon. När årets hallon är plockade kan du med en gång ta bort alla skott som gett bär. De kommer snart att dö i alla fall. Bara de raka årsskotten ska bli kvar och de kommer att ge nästa års skörd. Har du hösthallon så tar du bort alla skott. Det kommer nya till våren där bären utvecklas.

Pilar vissnar av skorvsjukdom

Fontänpilar på fuktig mark angrips lätt av pilskorv som leder till att skott vissnar och dör.Pilskorv är en vanlig sjukdom på framför allt fontänpil, Salix x pendulina ‘Elegantissima’. Det är en svampsjukdom som trivs bra i sval och fuktig väderlek och övervintrar i angripna skott. Det leder till skottvissning och småningom dör större grenar. Sjukdomen är mindre förekommande på pilar som hamlas och beskärs regelbundet, för där tar man ju bort den nya tillväxten årligen.

Pilskorven leder till att de unga skotten vissnar.Vad ska man göra åt detta då? Egentligen är det bäst att hålla sig till motståndskraftiga sorter, t ex silverpil (Salix alba var. sericea) och korallpil (Salix alba var. chermesina) och inte plantera fontänpil i fuktiga lägen där man konstaterat att pilskorv förekommer. Genom att beskära pilarna hårt efter ett skorvår minskar man också svampens utbredning.

Pilskorv ger kala fläckar i trädet och är ingen vacker syn.
Hela trädet blir tufsigt och kalt när de unga skotten dör.

Trädgårdsskötsel och trädgårdsdesign under semestern

Detta är en Greenspire-annons

Greenspire tar gärna fler skötsel- och planeringsuppdrag för sommarperioden.

Mysig trädgårdsvy från en liten engelsk trädgård.

Kvalificerad trädgårdsskötsel av mer krävande trädgårdar innebär mer än bara gräsklippning och ogräsrensning. Jag binder upp växter vid behov, bekämpar ohyra, putsar bort gamla blomställningar, rensar fågelbad, vattnar och håller rent i rabatterna. Varje art är unik och ska därför ha individuell skötsel.

Planteringsskiss över rabatt med buskar och perenner.
Del av planteringsskiss för större rabatt med buskar, rosor och perenner.

Trädgårdsdesign utför jag både för en liten del, t ex en rabatt eller som ett helhetsgrepp över hela trädgården. Du får så mycket hjälp du vill ha. En trädgårdsplanering kan innehålla trädgårdsskiss, planteringsritning och växtlista med fullständiga svenska och vetenskapliga namn så klart. Du kan också få med en perspektivskiss och skötselråd för de nya växterna inför hela året. Du bestämmer ramarna enligt dina behov.

Storblommig och läcker är den doftande rosen Constance Spry.
Constance Spry är en vacker buskros som kan spaljéras som klängros.

Under hela året håller jag inspirerande föreläsningar eller kurser för bostadsrättsföreningar, pensionärsföreningar, studieförbund och trädgårdscirklar. Vanliga rubriker jag brukar spinna kring är t ex  Designa med färg och form, Kompostera din egen bästa jord, Beskärningstips för vår och höst, Vackra perenner i bostadsområdet, De vackraste rosorna, Rätt växt på rätt plats, Allergivänliga trädgårdsväxter och Praktisk växtkännedom. Extra kul är om vi kan göra praktiska övningar vid sidan av bildföredraget. Fundera ut vad ni vill lära er mer om och hör av er till mig för att boka en tid!

Har fruktträdskräfta blivit en vanligare trädsjukdom?

Såren från fruktträdskräftan vandrar runt grenen och stryper näringstillförseln.Har beskurit ganska mycket äppleträd under denna vårvinter och sett många träd som varit hårt drabbade av fruktträdskräfta. Det är en tråkig fruktträdssjukdom  som ger fula grensår. Sjukdomen orsakas av en svamp, Neonectria galligena, och visar sig genom insjunkna, förvridna barksår på både stam och grenar. Oftast kommer angreppen i en sårpunkt orsakad av beskärning eller frostsprickor. Trädet har börjat valla över sårytan, men processen stannar snart av och såret får svulstiga och mörkfärgade kanter. Många gånger går kräftan runt hela grenen och stryper på så sätt helt av näringstillförseln och grenen börjar skrumpna. Beskär dessa grenar för de kommer ändå att dö snart.

Förvriden bark runt ett sår i grenen tyder på fruktträdskräfta.Man har konstaterat att träd som står i dåligt dränerad och kall lerjord har lätt för att angripas. Äpple vill allra helst stå i sandjord i en södersluttning. Angripna grenar bör tas bort och brännas, men kom också ihåg att rengöra dina verktyg noga efter en äppleträdsbeskärning på kräftangripna träd! Rödsprit eller kokande vatten funkar bra för att ta bort smitta från sekatörer och sågar. Allra helst ska kräftangripna äppleträd beskäras i torrt väder under JAS-månaderna mitt på sommaren när övervallningen går snabbast.

Förvriden bark och stora knutor på grenen är resultat av fruktträdskräfta.Det finns sorter som lätt får på sig fruktträdskräfta. Undvik äpplesorter som Ingrid Marie, Transparente Blanche, Alice, James Grieve, Summerred, Gravensteiner, Cox Orange och Lobo om du eller grannarna tidigare haft problem med smitta. Eller så planterar du ditt favoritträd trots sjukdomsrisken, men väljer optimala förutsättningar, t ex en sandig sluttning och bereder dig på att trädet kanske inte kommer att bli äldre än 20-30 år. Vill man absolut ha ett träd som har god frukt, men är mottagligt för olika sjukdomar så får man räkna in det i kalkylen. Transparente Blanche är ju ett suveränt pollinerarträd och fyller en viktig funktion som sådant. Och jag älskar de platta Ingrid Marie-äpplena och kunde tänka mig att ha ett sådant träd ändå fast det löper stor risk att bli sjukt. Likaså Åkerö är underbart gott om det finns utrymme för ett så stort träd som dessutom blir sent bördigt. Ibland får man tulla på kraven och låta hjärtat styra!

Trevligt med trädgårdsarbete om våren

Nu är trädgården i full gång som en följd av den tidiga värmen. Trots att det verkar bli lite lägre temperaturer till helgen så kommer utvecklingen att fortsätta, om än i lite måttligare takt. Tur det, för annars är vi många som inte hade hunnit med. Äppleträden och bärbuskarna ska beskäras. Hur hårt ska man ta? Inte mer än att man kan skörda frukt varje år. Och blommande prydnadsbuskar mår också bra av att gallras för att de ska orka föryngra sig. Gödsling och jordförbättring är viktigt att hinna med. Förbered dig och förgrodda tidig potatis och så fröer till grönsaker och ettåriga blommor som ska förkultiveras. Och sen kanske gräsmattan bör få sitt. Det är mycket att stå i, men vad är nödvändigt och vad kan man ta lättare på? Kom och lyssna på mina föreläsningar i vårens tecken så får du svar på många frågor. Ikväll kl 19:00 kommer jag till Dalby bibliotek för att ge vårtips för din trädgård. Välkommen du med!

En fräsch blandning av olika lökväxter i stora färgfält ger ett generöst intryck.
Riktigt så här långt har inte våren kommit än, men det dröjer inte så många veckor till innan tulpanerna är i knopp.

Planera in beskärning av päron- och äppleträd

Vi är nu mitt uppe i vårvinterbeskärningen för äpple och päron. Boka in en duktig beskärningshjälp om du inte klarar ut det själv. Det vinner träden på. Gamla träd beskärs för att hålla sig unga och vitala i grenverket. Genom att föryngra grenarna och hålla höjden nere kan man öka på äppleskörden och behålla trädet i en plockvänlig höjd. Unga träd beskärs för att bygga upp en ändamålsenlig krona med bra grenvinklar så det kan stå emot tyngden från kommande frukter. Päron och äpple följer samma principer för beskärning.

Stympning av träd är inte beskärning.Stympning är inte beskärning!

Lämpliga verktyg för detta är en grensåg och en sekatör. Motorsåg är inget man ska ta till i vanligt arbete med äppleträd. Trädet på bilden till höger är inte beskuret, det är stympat. Det kommer knappast att gå att få till en bra trädform efter detta. Trädet har skjutit mängder av vattenskott i dåliga riktningar och med svaga infästningar. Så snälla, tänk efter före och kom ihåg är det som är gjort blir inte ogjort. Träd är levande varelser.

Ett äppleträd som står inför vårvinterns beskärning.
Ett äpple som har en bra grundform men som behöver grengallras.

Här ovan ser du ett äldre äppleträd där man genom kontinuerlig, försiktig beskärning fått fram en bra, bred kronform. De stora grenarna böjer sig utåt, neråt och från dem går en mängd nyare skott ut. En utgallring av de uppåtriktade skotten behövs, men ta inte bort allt. Behåll i stället en del grenmassa som i sin tur gallras ut nästa år. Då slipper du en ständig jakt på vattenskott och trädet kan lägga sin kraft på att skapa fruktknoppar istället för kvastar av nya skott.

 

Ta väl hand om din sekatör så håller den hela livet

September är sista månaden i JAS-perioden då det är lämpligt att beskära de flesta växter. JAS står för Juli-Augusti-September och är den bästa tiden för alla träd att formas och korrigeras. Energiproduktionen är åter i full gång efter en dipp under försommaren. Övervallningen av snittytorna startar med en gång och risken för infektion av svampar och andra sjukdomar minskar avsevärt.

Använd en bra sekatör eller grensåg som passar din hand. Min egen favorit är en liten Felco 6:a som är lagom för min lilla hand. Den är en högersidig sekatör, men jag använder den lika mycket med vänster hand utan problem.

Det finns också modeller med snurrande handtag som är avsett att skona handen när man klipper riktigt mycket. Det känns lite ovant i början, men är skönt att jobba med efter ett tag.

Felcos redskap har en god kvalitet och tar du bara hand om den och slipar bettet, smörjer in och eventuellt byter ut slitdelar så har du en sekatör i många, många år. Det dagliga underhållet innebär att du torkar av sekatören efter varje användning och bryner skäret vid behov. På Felcos hemsida finns några korta demonstrationsvideor som visar på bl a bryning. Till slut en liten spraypuff olja som håller rosten borta och förhindrar att rörliga delar sätter igen. Spänn den stora låsningsmuttern så inte bettet glappar och kolla även upp de andra skruvarna. Förvara sedan sekatören torrt.

Tid för beskärning av äppleträd

Ungt äppleträd innan beskärning

Bästa beskärningstid för äppelträd förutom juli-augusti-september är nu i mars. Har du ett nyplanterat äppleträd är inte den första beskärningen särskilt märkvärdig. Tänk såhär: för att få ett starkt och proportionerligt träd som orkar bära upp kommande fruktskördar bör jag bygga upp ett stabilt grenverk. Välj ut tre-fyra välriktade grenar som pekar åt olika håll och så toppen förstås. Korta in dem med ungefär hälften för att de ska bli stadiga. Ta bort övriga grenar.

Nästa år fortsätter du uppbyggnaden genom att välja nya grenar längs stammen och korta in dem. Målet med beskärningen är att få en gles och stabil krona som ska orka bära rikligt med frukter utan att grenarna bryts. Alla äpplen ska få tillgång till solljus för att utvecklas optimalt och därför får inte kronan vara för tät. En hård beskärning stimulerar det unga trädets tillväxt och tvingar fram nya knoppar.

Äldre och vildvuxna träd beskärs för att behålla en god fruktsättning. Får träden förväxa kommer äpplena att bli mindre och mindre och färre och färre.

Ungt äppleträd efter beskärning och uppbindning

Dessutom vill man behålla träden låga så att man lätt kommer åt att plocka frukten från grenarna. Utgå från grenar med trubbiga vinklar, de tål både blåst och tung skörd. Helst ska grenarna växa så rakt ut som möjligt. Uppåtväxande skott bildar mindre blomknoppar och fruktsporrar så därför tas de bort. Efter en hård beskärning utvecklas under sommaren en mängd vattenskott. De bör avlägsnas innan hösten för att inte ta för mycket kraft av trädet. Ju tidigare man tar dem desto mjukare är de. Bryt eller riv loss dem, sekatör behövs sällan. För att minska mängden vattenskott tas helst bara några stora grenar bort varje år. Då blir inte chocken för trädet så stor och det sätter då färre vattenskott.